Inlägg av admin

Arbetsdag på Spruthuset

Vi behöver bila bort golvet inne samt gräva rent på baksidan. Vi har bestämt att vi tar en arbetsdag lördagen den 30/9 kl 09.00. Tag med spade och skyffel samt hörselskydd. Lars Almqvist

Asfalteringen

Idag har jag ringt och skällt ut en handfull projektledare och direktörer på Skanova, Eltel och Skanska, alla beklagar och ber om ursäkt!? Efter ett otal antal samtal, har jag fått löfte om att ”man skall i morgon köra igång för fullt och vara klara på onsdag” Om det inte är klart då, kan alla […]

Fritt wi-fi till Hovenäset

Vid förra veckans möte med Sotenäs Kommun, meddelade Jörgen Wollbratt att man tänkte införa zoner med fritt wifi i kommunen. För Hovenäsets del hade man tänkt sig en antenn i pumphuset vid toaletten på hamnplan. Vi påpekade då att med en antenn i pumphuset vid WestBoat, skulle täckningen förbättras avsevärt, något som kommunen nappade på. […]

Möte med Sotenäs kommun

Förra veckan hade Morgan Ceder och undertecknad möte med Sotenäs kommun. Bland annat tog vi upp följande frågor: Spruthuset, där vi förde fram att eftersom vi lägger ner så mycket arbete, vill vi också äga fastigheten. Andra föreningar, tex Askum, har erbjudits att överta lokal, varför vi uppmanades att gå in med en skrivelse till […]

God nedskräpningsstatus på Hovenäset

Hittills i år har jag inte haft så mycket skräp att plocka på mina veckoskräpvandringar i Hovenäset, mindre än en bärkasse i veckan. Därför har jag också kunnat inrikta mig på att plocka fimpar och snuspåsar, så nu är Hovenäset i princip helt skräpfritt. Tack till alla er som inte skräpar ner! Som du säkert […]

Hovenäset som egen postort

Postnord har nu fattat beslut om förändringen. Från Postnords sida kommer information om ändringen att skickas ut till de boende under hösten. En påminnelse kommer därefter i januari 2018 som även kommer att inkludera adressändringskort. Sommargäster är undantagna dessa utskick då inte alla har någon postlåda. Vi återkommer med mer information när utskicken börjar sändas […]

Stölder och inbrott på Hovenäset

Under september månad har det skett stölder av utombordsmotorer på båtar som ligger vid sina bryggor men även inbrott i en sjöbod. Det har även skett stölder av utombordare i Kungshamn med omnejd. Enligt Brottsförebyggande rådet har det skett en kraftig ökning av båtrelaterade stölder, framför allt av båtmotorer. Ökningen var 57 procent under årets […]

Mörkret faller på

Nu är det tid att sätta åtminstone en lampa i fönstret med timer. Det kostar så lite och förgyller samhället. Trevlig höst och vinter Johan Grebius