Lägesrapport Spruthuset

Det blev nobben från Boverket som hade fått in 221 ansökningar om medel för samlingslokaler. Av dessa beviljades 97, men tyvärr var Intresseföreningens inte en av dem. Det fanns inga fel eller brister i föreningens ansökan men Boverket hade fokus på samlingslokaler i socialt utsatta områden och Hovenäset kvalde inte in där.
Så nu får vi ta till plan B som innebär att utnyttja de 113.000:- vi har fått beviljade i anläggningsstöd från Sotenäs kommun. Detta måste kombineras med eget ideellt arbete från frivilliga och förhoppningsvis sponsorstöd från vissa entreprenörer. Dessutom måste vi antagligen gräva i den egna kassan och ta ett tillfälligt lån i banken.
Lars Almqvist har tagit på sig uppgiften att leda och fördela detta arbete och han kommer att informera om det på Hovenäsdagen den 22 juli.
Om du vill uppdatera dig om de olika faserna i projektet kan du läsa om det här.
Bengt Palmgren

Klartecken för bastun

Sotenäs kommun har sjösatt sin nya hemsida. Gissa vad sin är det första som syns? Jo, just det – en översiktsbild över Hovenäset!
Efter ett tips från Janne Olen hittade vi det beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott fattade den 14 juni angående bastubygget. Läs på sidan 6 i protokollet. Utskottet godkänner att kommunen upplåter mark i enlighet med Intresseföreningens förslag under förutsättning att bl a bygglov beviljas.
Läs om de planer föreningen tidigare har utarbetat för att bygga en gemensamhetsbastu.
Bengt Palmgren

 

Nya serveringsbrickor

Genom Hovenäsets Bildarkiv erbjuds medlemmar i Intresseföreningen att återigen köpa speciellt framtagna serveringsbrickor – nu med motiv från dagens Hovenäset.

Genom att gå till Intresseföreningen > Allmän information > För medlemmar kan du läsa om hur du gör en beställning.
Brickorna är  svensktillverkade av FSC-märkt björkfanér och tål maskindisk. De rektangulära är ca 43 x 34 cm och den runda har diametern 31 cm. Priset är 220:-/st för de rektangulära för Intresseföreningens medlemmar (250:- för övriga). Den runda brickan kostar 180:-(220:-).
Det finns tre olika motiv att välja på. Gör din beställning så fort som möjligt – upplagan är begränsad. Efter midsommar kommer brickorna att även säljas till allmänheten.
Morgan Ceder

Ny ”bestyrelse” sökes

På vår första Hovenäsdag 2015 stod bl a Magnus Hoglin med delägarna till Marinan för en storslagen fest och 2016 bjöd Terje, eller Jonas Fjeld som han är mer känd som, med band på en fantastisk konsert. Nu står vi inför planeringen av årets Hovenäsdag den 22 juli och att leva upp till de tidigare arrangemangen blir svårt, men vi kan ju alltid försöka.

När vi inför utställningen om Hovenäsbaden ”Turistmagneten på Sotenäset” letade i gamla tidningslägg hittade vi bifogad annons och kunde bl a läsa i Bohusläningen från 1936:

Bestyrelsen för Badortens Dag i Hovenäset
har haft sammanträde, varvid festens många programpunkter fastställdes. Bland dess äro: kapten Ahrenbergs passagerareuppstigningar, ”Korpemadamen” och ”Finne-Matti”, som förutsäger för vetgiriga deras kommande öden. Musiken vid dansbanan skall skötas av Dahlströms kapell från Göteborg. Teaterpjäsen ”Kärlek och badgäster” skriven av en platsbo, kommer att framföras med författaren i huvudrollen och utföras i övrigt av amatörer.

Kanske skall vi försöka göra Hovenäsdagen lite lik forna tiders Badortens Dag. Men då behöver vi en ”bestyrelse” som vill vara med och planera och genomföra dagen. Ju fler, desto bättre.

Har du tid och lust att vara med och planera och eller genomföra årets Hovenäsdag så kontakta Bengt Arne Ljung (skicka@hovenaset.info), Hasse Andreasson (070 741  25 52 , andreassons2@gmail.com) eller svara via hemsidan.

Somriga hälsningar

Bengt Arne och Hasse

Dags för manetnätet

Det är dags att städa på Reso och samtidigt lägga i manetnätet. Kom och hjälp till tisdagen den 6 juni kl. 10.30. Ta med handskar, stövlar, en avbitartång och lite fika. Välkomna!
Bettan Börjesson

Sätt press på kommunen

Tänk om all denna energi hade riktats mot den part som orsakat problemet i stället för mot den som försöker åtgärda det. Vi håller nu på att begå det klassiska misstaget när vi käbblar inbördes i stället för att gemensamt kräva att kommunen ska rätta till vad man har ställt till med!
Intresseföreningen har inte drivit någon egen linje att återvinningsstationerna ska flyttas till fotbollsplanen. Föreningen har istället hela tiden hävdat att stationen ska ligga kvar på grusplanen. Eftersom kommunen har målat in sig i ett hörn*) och inte har tillträde till sin egen tomt, grusplanen, skulle man bygga en ramp dit. När detta tog orimligt lång tid föreslog föreningen att man – som en mycket temporär lösning – skulle ställa containrarna på fotbollsplanen. Detta var den plats föreningen, tillsammans med Rambo, kom fram till var den lämpligaste placeringen. Fotbollsplanen är nämligen just nu en depå för Eltel under det pågående fiberarbetet. Vi förutsätter att rampen till grusplanen är färdigbyggd innan Eltel tar bort sin depå så att containrarna då kan flyttas.
Föreningen har aldrig ansett att placeringen på fotbollsplanen är bra eller skulle vara permanent. Det var bara en högst tillfällig lösning i avvaktan på grusplanen.
Pauline Hansson har rätt när hon i sin kommentar skriver att föreningen motsatte sig att återvinningen helt skulle tas bort. Hovenäset har inte bara ungdomar som vill spela fotboll, här finns även äldre personer som inte har bil. En kommun kan inte kräva att alla måste ha bil för att kunna sortera sina sopor.
Däremot har hon fått fel information om rampen till grusplanen. Det är den kommunale utredaren Bo Hallgrens eget förslag och föreningen har naturligtvis inte motsatt sig det föreslaget.
Det är också en skönmålning av kommunen att säga att fotbollsplanen var det man enades om. Fotbollsplanen är resultatet av föreningens press på kommunen att se till att återvinningen över huvud taget kom tillbaka till Hovenäset.

Ring och maila till kommunen och kräv att återvinningen flyttas tillbaka till grusplanen. Jörgen Wollbratt har av kommunen utsetts som kontaktman i frågor som rör Hovenäset; jorgen.wollbratt@sotenas.se, 0523-66 47 82.

*) Sotenäs kommun begick ett allvarligt misstag när man inte skaffade sig ett servitut som gav tillträde till den egna tomten (=grusplanen) när man sålde fastigheten där vandrarhemmet ligger. Inte heller i efterhand har man försökt göra det.

Bengt Palmgren

Medlemsavgiften 30 april

Nu är det hög tid att betala medlemskapet i Hovenäsets Intresseförening. Ditt medlemskap är viktigt för att föreningen aktivt skall kunna ta till vara det unika i Hovenäset och verka för att vi får tillgång till samma kommunala service som andra orter i Sotenäs Kommun.
De frågor föreningen arbetar med framgår av Pågående arbete. Som medlem stödjer du verksamheten dels ekonomiskt men också genom möjligheten att aktivt arbeta inom de områden du anser vara viktiga.

Medlemsavgiften, 200 kronor per år och familj, betalas senast den 30 april 2017 till föreningens bankgiro 5933-0480. VIKTIGT: Ange namn och e-postadress.

Obs vi inte kan ta emot betalningen via Swish eftersom det där inte finns tillräcklig plats för namn och e-postadress.

Föreningen har behov av att hålla ett uppdaterat medlemsregister. Vi skulle därför vara tacksamma om du vill maila namn, e-postadress och såväl gatuadress i Hovenäset som mantalsskrivningsadress till kassören IngBritt Hedlund.


Hovenäsets Intresseförening
Bengt Arne Ljung                                                    IngBritt Hedlund
Ordförande                                                               Kassör

Ett steg närmare …

Som vi tidigare informerat om har Hovenäsets Intresseförening ansökt om finansiering för upprustning av Spruthuset hos Boverket. Några av förutsättningarna för att få anslag är att kommunen går in med 30% av renoveringskostnaden och att lokalen anpassas för funktionshindrade.
Sotenäs kommun har lämnat besked om att man avsätter 113.000 kronor i anläggningsstöd för renoveringen av Spruthuset. Därmed är alla formella krav som Boverket ställer på ansökan uppfyllda och vi kan hoppas på ett positivt besked i slutet av maj.
Förutom investeringsstödet från Boverket och anläggningsstödet från Sotenäs kommun måste föreningen dessutom gå in med eget arbete och egna bankmedel. Vi återkommer med vidare detaljer om det när vi har ett besked från Boverket.
Bengt Palmgren

Kapellets framtid

Tisdagen 25 april kl.11.00 håller Kapellföreningen årsmöte i Hovenäsets kapell. Om man vill bli medlem i föreningen och delta ska man betala medlemsavgiften 20:-/person till bg 896-3647. Ange namn och adress.
I kallelsen till årsmötet finns en intressant punkt om kapellets framtid.
Bengt Palmgren

 

De rev i Spruthuset

(Klicka på bilden för att se namnen)

Dessa gentlemän, och några till, rev på några timmar ut all inredning och alla väggar i Spruthuset. Delar av rviningsmaterialet kan avnjutas brinnande i året påskefyr i kväll kl. 21.
Se bilder och filmer.
Bengt Palmgren