Hovenäsets Bildarkiv

Hovenäsets intresseförening har haft ett vilande bildarkiv över historiska bilder av bebyggelse och personer. Några gånger om året har bilderna visats i Hovnäsets kapell. Hösten 2014 har bildarkivet omorganiserats för att bli tillgängligt för Intresseföreningens medlemmar. Läs om det pågående arbetet med bildarkivet.
Bilderna på denna hemsida kommer för närvarande från andra källor. Tack vare bidrag från privatpersoner och bland annat Bohusläns museum kan vi visa bilder från det gamla Hovenäset. Bilder från Hovenäsets Bildarkiv kommer bara i undantagsfall visas på hemsidan.
Se > Hovenäset > Hovenäset förr… > Historiska bilder

Bildskatt

Hovenäsets Bildarkiv förfogar över en fantastik bildskatt omfattande såväl digitala bilder som pappersbilder i form av personliga foton, vykort, tidningsurklipp, inramade förstoringar, mm. Ca 600 bilder finns tillgängliga i pärmar där de försetts med beskrivande text. Huvuddelen av bilderna, c:a 5000 st, finns enbart i digital form i bildarkivets dator. Dessa bilder ligger i helt slumpmässig ordning och är svåra att överblicka och att söka bland. Bästa sättet att bringa ordning och skapa sökbarhet i denna bildskatt är att lägga upp dem i en databas. Bildarkivet har därför införskaffat det webbaserade databasprogrammet SOFIE som är etablerat sedan tjugo år tillbaka och framtaget för att katalogisera museiföremål, fornfynd och bildarkiv. Programmet används idag av bl.a. bildarkiven i Smögen och Hunnebostrand.

2000 bilder katalogiserade

Hovenäsets Bildarkiv började använda programvaran våren 2015 och i juli 2016 har ungefär 2000 bilder lagts in och försetts med relevanta sökord. Målsättningen är att samtliga bilder ska läggas in i SOFIE. Detta är ett tidskrävande arbete och kommer att pågå under lång tid framöver. Fler personer än de som nu ingår i arbetsgruppen (se nedan) behöver engageras.
Vi saknar tyvärr en lokal där bildarkivet kan förvara bilder och utrustning och där arbetsgruppen och övriga intresserade kan träffas och arbeta med bilderna. Lokalen bör vara tillräckligt stor för att 4-5 personer ska kunna arbeta samtidigt och ha hög säkerhet mot inbrott och brand. Den hittills bästa lösningen på lokalproblemet är att Intresseföreningen får tillgång till det s.k. Spruthuset, beläget i svängen vid ångbåtsbryggan. En diskussion mellan kommunen och Intresseföreningen angående denna byggnad pågår.
Bildarkivet ska vara en aktiv del av samhället och kontinuerligt samla in bilder som är eller kommer att bli historiskt värdefulla. Ni som sitter inne med intressanta bilder kan med förtroende låna ut bilderna till någon i arbetsgruppen (Morgan Ceder, Bettan Börjesson, Bengt Palmgren). Bilderna kommer då att scannas och därefter återlämnas till ägaren. Kontakta oss på nasetsbildarkiv@hovenaset.info
Ambitionen är att Bildarkivet minst en gång om året ska anordna en fotoutställning, troligtvis med ett för året speciellt tema. Vi arbetar också för att samtliga bilder som lagts in i SOFIE dessutom ska skrivas ut på papper och kunna hittas i våra pärmar.