Läste en artikel i METRO, 2015-03-06 som boende vid en gångbana som ofta används av cyklister som sällan visar någon hänsyn till fotgängare, kanske borde artikeln publiceras i Hovenäs Intresseförening.
Skrivet av Bo Henriksson