Ett stort tack till Ulrika Johansson och Lena Thorselius för att vi fick plocka frukt i era trädgårdar.
Hasse Andreasson