Fem st 20 literstankar och slang ligger på Kolerakyrkogården vid Klevekilen.
Karl Gunnar Lindman