Dags att beställa kalender

Hovenäsets årskalender för 2018 håller i dagarna på att tryckas. Den kan nu beställas genom ett formulär på Intresseföreningens hemsida samt per telefon/sms, hos Bettan tel 0709-402188 eller hos mig tel 0709-466668. Pris för leverans i Hovenäset, hos Bettan eller mig, blir i år 75 SEK. Vill man ha den skickad tar vi ut en […]

De fick 285 kg på kroken

Stefan Blomgren och Christian Bothén, Hovenäset har i september deltagit i det stora forskningsprojekt som har gått ut på att märka blåfenad tonfisk utefter Sveriges västkust – ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU-Aqua; Världsnaturfonden, WWF i Nederländerna och Sportfiskarna. Det är första gången blåfenad tonfisk märks i svenska och danska vatten. Totalt ingick 20 båtbesättningar […]

Ryds 550 som bör tas om hand

Det ligger en Ryds 550 i hamnen vid badet som har draggat sin boj och nu ligger långsides mot bryggan. Relingslisten hade kikat fast under bryggan men jag fick loss den och har fendrat av mot bryggan. Den bör nog åtgärdas innan nästa oväder för att inte ta skada. Anders Liling

Asfaltering klar?

Nu verkar det äntligen som att asfalteringen av fibergravarna är klar! Har någon åsikter om detta, vänd er direkt till Herman på Skanska, 070-255 50 51, eller till projektledaren Eltel, 072-709 72 52. I veckan har jag inventerat alla gator i Hovenäset och på karta märkt ut vilka gator som bör omasfalteras, var det finns […]

Rökeriet på Lerdalsvägen

Lite historik över rökeriet på Lerdalsvägen, Hovenäset. Under en semesterresa med husbilen hamnade jag och min hustru Agneta Olèn i ett mindre fiskeläge, Bönan, strax norr om Gävle. På platsen fanns ett fiskrökeri. Jag gick dit för att se om jag kunde få köpa lite rökt fisk och pratade med en av männen i rökeriet […]

Spruthusrenoveringen igång

I lördags klockan 09:00, samlades sex starka och arbetsvilliga medlemmar, under ledning av Lars Almqvist, för att ta bort den gamla bottenplattan i spruthuset. Det var SEX TON betong och klinker som bilades bort, samt en massa jord och bråte som rensades bort från väggen på spruthusets baksida. Alla dessa massor lastades på släpkärra, som […]