Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening 2017 / 2018

Lars Almqvist, egenföretagare. Jag har bott på Hovenäset sedan 2006 och är fastboende sedan sommaren 2017. Numera är jag pensionär.
Jag har varit inom telekombranschen i 35 år. Därefter har jag arbetat 12 år som egen företagare inom eldstäder och hade då butik och utförde installationer.

Hasse Andreasson, olika befattningar inom Arlakoncernen. På Hovenäset har jag befunnit mig i drygt 20 år. Var med och bildade Intresseföreningen, har varit dess revisor under många år och ligger bakom bl.a bryggdanserna nere vid Hoglins Magasin.
I samband med Arlas fusion med danska mejeriföretaget MD Foods arbetade jag de sista åren på huvudkontoret i Århus.
Utöver familjen och aktiviteter på Hovenäset är mina stora intressen dans, cykling och att segla skuta.
I styrelsen vill jag främst arbeta för att Hovenäset ska bli ett kulturellt livaktigt samhälle, inte minst på vintern – kulturellt i ordets vidaste bemärkelse.

Bettan Börjesson, fd bildlärare. Jag har arbetat på Sotenässkolan och bott på Hovenäset permanent sedan 1976. Medverkar i Bildarkivet, gör affischer, organiserar aktiviteter vid påsk och midsommar.

Morgan Ceder, civilingenjör i kemiteknik. Jag har jobbat som produktionschef/labchef m m i kemisk processindustri. Är fritidsboende i Hovenäset sedan födseln. I föreningen arbetar jag med bastufrågan och är ansvarig för Bildarkivet.

Bruno Hedlund, kemist. Jag har jobbat som forskare, chef och VD på olika industriella kunskaps- och forskningsbolag. Är född och har bott på Hovenäset i hela mitt liv. Ordförande och ansvarar för kontakter och infrastruktur mot Sotenäs Kommun. Arbetar med besökshamnen och ”Håll Hovenäset rent”.

IngBritt, Pyttan, Hedlund, redovisningsekonom. Har tillbringat somrarna på Hovenäset sen 1974 och bor sedan några år på Hovenäset på halvtid. Är kassör i föreningen.

Bengt Palmgren, industridesigner. Jag har arbetat i ett konsultföretag halva yrkeslivet och varit rektor för Designhögskolan, Umeå universitet andra halvan. Bott på Hovenäset sedan 2006 och är fastboende sedan sommaren 2017. Arbetar i föreningen med Bildarkivet, fiberanslutningen, finansiering och frågan om samlingslokal. Ansvarar för hemsidan.

Gullvi Söderberg, försäljare, numera pensionär.
Jag har mina rötter på Hovenäset då min familj är uppväxt här och jag tIllbringade alla somrar här hos min mormor o morfar. Är fastboende på Hovenäset sedan 2013.
Jag har arbetat under större delen av mitt verksamma liv med försäljning, de sista 33 åren på Constructor Sverige AB med ansvar mot återförsäljare och agenter. Vice ordförande.