Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening 2016 / 2017

Bettan Börjesson, bildlärare. Har arbetat på Sotenässkolan och bott på Hovenäset permanent sedan 1976. Hjälper till i Bildarkivet, gör affischer, organiserar aktiviteter vid påsk och midsommar. Ansvarar för manetnätet tillsammans med Lars.

Morgan Ceder, civilingenjör i kemiteknik. Har jobbat som produktionschef/labchef m m i kemisk processindustri. Är fritidsboende i Hovenäset sedan födseln. I föreningen arbetar Morgan med bastufrågan och är ansvarig för Bildarkivet.

Ann Forssén är lärare från Stockholm som nu arbetar som handledare för ensamkommande ungdomar i Sotenäs kommun. Hon flyttade till Väjern 2011 och till Hovenäset 2014. Ann invaldes 2016 och arbetar som styrelsens sekreterare.

Bruno Hedlund, kemist. Har jobbat som forskare, chef och VD på olika industriella kunskaps- och forskningsbolag. Är född och har bott på Hovenäset i hela sitt 65-åriga liv. Vice ordförande och ansvarar för kontakter och infrastruktur mot Sotenäs Kommun, arbetar med besökshamnen och ”Håll Hovenäset rent”.

IngBritt, Pyttan, Hedlund, redovisningsekonom. Har tillbringat somrarna på Hovenäset sen 1974 och bor sedan några år på Hovenäset på halvtid. Är kassör i föreningen.

Anne Johansson, sjuksköterska. Varit avdelningsföreståndare för Dialysenhet Skaraborgs Sjukhus, verksamhetschef och kvalitetsansvarig för flera dialyskliniker. Representerar Liberalerna i Sotenäs i kommunfullmäktige (presidiet) och omsorgsnämnden. Engagerad i Föreningen Hållö Fyr. Skriven och boende i Sotenäs sedan 2001.

Bengt-Arne Ljung, ordförande

Bengt Palmgren, industridesigner. Har arbetat i ett konsultföretag halva yrkeslivet och varit rektor för Designhögskolan, Umeå universitet andra halvan. Bor på Hovenäset sedan 2006. Arbetar i föreningen med Bildarkivet, fiberanslutningen och frågan om samlingslokal. Ansvarar för hemsidan.