Inlägg

Säker gångväg över LV 171

Jag har skrivit en skrivelse till Sotenäs kommun, Trafikverket och Västtrafik om en mer säker övergång över Lv 171 vid busshållplatsen sydost om bron. Jag har ännu inte fått något svar i sak men bekräftat att frågan ska tas upp till behandling. I vart fall Västtrafik har i sitt svar uttryckt att en säkrare miljö för bussresenärer och gångtrafikanter  behövs. Hoppas att berörda instanser handlägger frågan skyndsamt.
Robert Arrelid

Lägesrapport Spruthuset

Det blev nobben från Boverket som hade fått in 221 ansökningar om medel för samlingslokaler. Av dessa beviljades 97, men tyvärr var Intresseföreningens inte en av dem. Det fanns inga fel eller brister i föreningens ansökan men Boverket hade fokus på samlingslokaler i socialt utsatta områden och Hovenäset kvalde inte in där.
Så nu får vi ta till plan B som innebär att utnyttja de 113.000:- vi har fått beviljade i anläggningsstöd från Sotenäs kommun. Detta måste kombineras med eget ideellt arbete från frivilliga och förhoppningsvis sponsorstöd från vissa entreprenörer. Dessutom måste vi antagligen gräva i den egna kassan och ta ett tillfälligt lån i banken.
Lars Almqvist har tagit på sig uppgiften att leda och fördela detta arbete och han kommer att informera om det på Hovenäsdagen den 22 juli.
Om du vill uppdatera dig om de olika faserna i projektet kan du läsa om det här.
Bengt Palmgren

Klartecken för bastun

Sotenäs kommun har sjösatt sin nya hemsida. Gissa vad sin är det första som syns? Jo, just det – en översiktsbild över Hovenäset!
Efter ett tips från Janne Olen hittade vi det beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott fattade den 14 juni angående bastubygget. Läs på sidan 6 i protokollet. Utskottet godkänner att kommunen upplåter mark i enlighet med Intresseföreningens förslag under förutsättning att bl a bygglov beviljas.
Läs om de planer föreningen tidigare har utarbetat för att bygga en gemensamhetsbastu.
Bengt Palmgren

 

Dags för manetnätet

Det är dags att städa på Reso och samtidigt lägga i manetnätet. Kom och hjälp till tisdagen den 6 juni kl. 10.30. Ta med handskar, stövlar, en avbitartång och lite fika. Välkomna!
Bettan Börjesson

Medlemsavgiften 30 april

Nu är det hög tid att betala medlemskapet i Hovenäsets Intresseförening. Ditt medlemskap är viktigt för att föreningen aktivt skall kunna ta till vara det unika i Hovenäset och verka för att vi får tillgång till samma kommunala service som andra orter i Sotenäs Kommun.
De frågor föreningen arbetar med framgår av Pågående arbete. Som medlem stödjer du verksamheten dels ekonomiskt men också genom möjligheten att aktivt arbeta inom de områden du anser vara viktiga.

Medlemsavgiften, 200 kronor per år och familj, betalas senast den 30 april 2017 till föreningens bankgiro 5933-0480. VIKTIGT: Ange namn och e-postadress.

Obs vi inte kan ta emot betalningen via Swish eftersom det där inte finns tillräcklig plats för namn och e-postadress.

Föreningen har behov av att hålla ett uppdaterat medlemsregister. Vi skulle därför vara tacksamma om du vill maila namn, e-postadress och såväl gatuadress i Hovenäset som mantalsskrivningsadress till kassören IngBritt Hedlund.


Hovenäsets Intresseförening
Bengt Arne Ljung                                                    IngBritt Hedlund
Ordförande                                                               Kassör

Ett steg närmare …

Som vi tidigare informerat om har Hovenäsets Intresseförening ansökt om finansiering för upprustning av Spruthuset hos Boverket. Några av förutsättningarna för att få anslag är att kommunen går in med 30% av renoveringskostnaden och att lokalen anpassas för funktionshindrade.
Sotenäs kommun har lämnat besked om att man avsätter 113.000 kronor i anläggningsstöd för renoveringen av Spruthuset. Därmed är alla formella krav som Boverket ställer på ansökan uppfyllda och vi kan hoppas på ett positivt besked i slutet av maj.
Förutom investeringsstödet från Boverket och anläggningsstödet från Sotenäs kommun måste föreningen dessutom gå in med eget arbete och egna bankmedel. Vi återkommer med vidare detaljer om det när vi har ett besked från Boverket.
Bengt Palmgren

Kapellets framtid

Tisdagen 25 april kl.11.00 håller Kapellföreningen årsmöte i Hovenäsets kapell. Om man vill bli medlem i föreningen och delta ska man betala medlemsavgiften 20:-/person till bg 896-3647. Ange namn och adress.
I kallelsen till årsmötet finns en intressant punkt om kapellets framtid.
Bengt Palmgren

 

De rev i Spruthuset

(Klicka på bilden för att se namnen)

Dessa gentlemän, och några till, rev på några timmar ut all inredning och alla väggar i Spruthuset. Delar av rviningsmaterialet kan avnjutas brinnande i året påskefyr i kväll kl. 21.
Se bilder och filmer.
Bengt Palmgren

Återvinningen tillbaka

Den snabbt borttagna återvinningsstationen har idag ställts tillbaka på Hovenäset – nu på fotbollsplanen vid Klockaregatan.
Stationen försvann dagen efter ett telefonsamtal från Vandrarhemmet. Att få tillbaka den har tagit 108 dagar. Det har inte skett genom kommunens högt utvecklade känsla för god service till samhällsmedborgarna, utan tack vare ett intensivt arbete från Hovenäsets Intresseförenings sida. Man hade ett inledande möte med kommunen, möte med en representant för Rambo, ett antal mail och påminnelser utan att något hände. Till slut kallade Intresseföreningen kommunens representant Jörgen Wollbratt till ett möte i början av april. Då gick kommunen med på att ställa tillbaka återvinningsstationen omedelbart. När föreningen senare fick veta att det skulle göras en ny utredning om placeringen och att nya diskussioner med Rambo skulle inledas hade föreningens ordförande ett telefonsamtal med en tjänsteman på kommunen och då kom till slut återvinningsstationen tillbaka.
Läs tidigare inlägg på:
http://hovenaset.info/foreningen/71-dagar-utan-svar/
http://hovenaset.info/foreningen/atervinning/
http://hovenaset.info/nyheter-2/nyheter/page/4/
http://hovenaset.info/foreningen/darfor-forsvann-sopstationen/

Bengt Palmgren

 

Allt om Påskefyren

(Klicka på bilden ovan för att se hela affischen!)

Peter Roos organiserar som vanligt Påskefyren. All information finns på hans affisch. Hjälp till att bära upp material på långfredagen kl. 15.
Fyren tänds kl. 21.00 på Påskafton och fyrverkeriet inleds 20 minuter senare.

Evenemang

Musikgudstjänst i kapellet

Musikgudstjänst kl. 18. Maria Arnborg

Bildarkivet i kapellet

Bildarkivet visar ett urval av bilder. Det finns möjlighet att bläddra i 27 pärmar fyllda av utskrivna pappersbilder. Personer från Bildarkivet finns på plats för att svara på frågor.

Musikgudstjänst i kapellet

Musikgudstjänst kl. 18. Lars Nordh

Musikgudstjänst i kapellet

Musikgudstjänst kl. 18. Henriett miell