Inlägg

Samåkning 7 augusti

Inför Kapellföreningens årsmöte, tisdagen den 7 augusti kl. 11.00, har jag 3 platser lediga i bilen. Vi möts på torget 10.30.
Hoppas att andra mötesdeltagare som har plats i sina bilar också kommer dit.
Väl mött på torget!
Johan Grebius

Öppna kapellet

I många kyrkor har man ett stort inslag av profana aktiviteter bredvid de religiösa. Vi frågar oss varför detta inte är möjligt i Hovenäsets kapell.

Hovenäsets Intresseförening ska verka för att Hovenäset utvecklas till ett hållbart och attraktivt samhälle. Det finns ett stort behov av en större samlingslokal i Hovenäset eftersom Spruthuset bara kan fungera som föreningslokal för mindre grupper. Skötseln av, och planerna för, Hovenäsets kapell har därför stor betydelse för Intresseföreningens medlemmar. Kapellet är idag en sluten lokal där i stort sett enbart religiös verksamhet tillåts och används endast ett fåtal dagar om året av ett fåtal personer.
Hovenäsets Kapellförening lät för ett par år sedan en arkitekt ta fram ett förslag till nybyggnad bredvid kapellet för att skapa ett församlingshem. Förslaget lämnades till Hovenäsets Intresseförening i april 2017 som förväntades finansiera och bygga församlingshemmet. Eftersom förslaget hade stora brister och totalt saknade finansiering bedömde vi det vara helt ogenomförbart. I stället har representanter för Intresseföreningen förespråkat att man använder själva kapellbyggnaden som församlingshem eller bygdegård, vilket kan genomföras utan investeringar på över fyra miljoner kronor. Man skulle då kunna ha både gudstjänster, föreläsningar, musik, dop, filmvisning, vigslar, utställningar, begravningar m m i kapellet.

Intresseföreningen anser att ett öppnare kapell gagnar samhället och beklagar att Kapellföreningen inte tar initiativ till att  använda den byggnad som inte ägs av Svenska kyrkan utan av Hovenäsets invånare. I övrigt har Intresseföreningen inga synpunkter på hur en förändring skulle gå till, men vill påminna om att det finns ett stort antal boende i Hovenäset, vars föräldrar eller mor- och farföräldrar slitit hårt för att samla in medel till kapellet, som vill ha ett öppnare kapell.

Hovenäsets kapell är en kulturskatt. Enskilda medlemmar i Hovenäsets Kapellförening, har undersökt Kapellföreningens verksamhet och funnit att stark kritik kan riktas mot hur föreningen sköts och kapellet underhålls. Inför Kapellföreningens årsmöte den 7 augusti, har två motioner i mycket god tid lämnats i original till Kapellföreningens ordförande, kyrkoherde Gunilla Warting Falk. Den ena innehåller ett förslag om att styrelsen ska bytas ut för att få till stånd en aktiv verksamhet i föreningen och i den andra läggs ett förslag till nya stadgar fram. Ett stort antal personer i Hovenäset har spontant undertecknat dessa motioner.
Kapellföreningen har, mot sedvanlig föreningstradition, inte bifogat motionerna till kallelsen till årsmötet. Först efter påpekande till ordföranden skickades motionerna ut, men enbart till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Tyvärr kom inte själva förslaget till nya stadgar med och trots påstötningar har stadgeförslaget inte skickats ut.
Kapellföreningens årsmöte har i hela föreningens historia hållits i just Hovenäsets kapell. Enligt kallelsen till det kommande årsmötet, ska det nu hållas i Askums församlingshem. Orsaken skulle vara att det nu är så många medlemmar i föreningen att man inte får plats i kapellet. Eftersom Hovenäsets kapell vid tidigare sammankomster har rymt över 100 deltagare har medlemmar begärt att mötet flyttas till Hovenäsets kapell.
Tidpunkten för mötet är förlagt till tisdagen den 7 augusti kl. 11.00 trots en begäran, redan i april, om att årsmötet skulle förläggas till en helg.

Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening

Hovenäsdagen – ett tack med bilder

Ett stort tack till er som gjorde Hovenäsdagen till en bra dag. Till Lisa och Janne Steen som ledde allsången, till Ingmar Söhrman som trollade för oss, till Bruno Hedlund som guidade oss, till Christian Bothén för lånet av Westboats lokaler på Marinan (det känns så tryggt att alltid ha en ”plan B” om inte vädrets makter är med oss), till Ingvar Klevekil på Johannesviks Camping för hjälp med kola, korv, m.m. och till ICA Skeppet som sponsrade oss med räkorna till vårt mästerskap.
Här kan du se bilder från Hovenäsdagen.
Hasse Andreasson

Bristande hänsyn på sjön

Visst är det kul att köra fort på sjön! Men vi borde tänka på att svallvågor ställer till en hel del problem. Båtar kan skadas, bryggor tar stryk och förtöjningar kan släppa. Torts att det råder fartbegränsning på 5 knop i hela Hovenäsets hamn är det många som kör fortare än så, vilket stället till problem för dem som har båtplatser i området. Främst är det barn och ungdomar i små gummijollar som kör på tok för fort. Vi föräldrar måste se till att informera våra barn och ungdomar. Vi behöver också säga ifrån när vi ser pågående buskörning.
Än värre är att företagare som arbetar i stekheta sommaren för att de som är lediga och sommargäster ska ha det bra och trivas får svårt att genomföra sitt arbete.
– Vi kan inte arbeta med att serva båtar som ligger i sjön i vår hamn på grund av alla svallvågor, säger Christian Bothén på WestBoat Marina. Att masta på en segelbåt är inte att tänka på. Värst svall kommer från båtar som i 14, 15 knop drar vattenskidåkare och liknande.
I väntan på att Sjöfartsverket ska fatta beslut om fartbegränsning utefter Hovenäsets hela östra kust har man satt upp skyltar om fartbegränsning till 5 knop. Inte heller de vuxna tar dem tråkigt nog på allvar.
– Jag vädjar till både vuxna och barn att sänka farten i det här området, säger Christian.
En annan företagare som har problem med buskörning är Ingvar Klevekil på Johannesviks Camping.
– Vår badplats är full av badande människor vid den här tiden på året. Många simmar över till klippan på andra sidan kilen. Här kör små RIB-båtar rakt in bland de simmande utan att ta någon hänsyn. De bryr sig inte heller om tillsägelser. Jag skulle önska att de vuxna uppmanar sina barn att köra sakta förbi badplatsen, säger Ingvar.

Bengt Palmgren

Konst på Näset

På Hovenäsdagen den 28/7 händer det mycket hela dagen och kvällen! Vi är en grupp ’Näsare’ som ställer ut i Hoglins Magasin, med vernissage kl 10.30-15.
Kom och titta! Alla är hjärtligt välkomna!
Bettan Börjesson

Besökshamnen – vad tycker din politiker?

Under flera år har vi kämpat för att få tillbaka vår Besökshamn och Ångbåtsbryggan. Bland annat har vi lämnat in ett medborgarförslag i ärendet och legat på kommunen hårt om detta. För en dryg månad sedan, skrev vi till partiordföranden i alla partier som är representerade i kommunfullmäktige. Hittills har endast ett parti svarat (omgående) och man var i detta fall helt på vår sida. Övriga partier har , trots påminnelser, inte svarat vilket är anmärkningsvärt!
Du som medlem i Hovenäsets Intresseförening kan hjälpa till i bearbetningen av kommunen. Ring upp ditt parti och fråga om deras ståndpunkt i den här frågan!
Bruno Hedlund, ordförande

Ingen grillning men segling

Självklart kan vi inte grilla under Hovenäsdagen. Affischen och programmet gjordes i en tid när detta ännu var en möjlig tillagningsmetod för mat. Ta i stället med er jätteläcker mat som inte behöver grillas och det ni vill dricka.
En annan ändring är att HSS Klubbmästerskap startar redan kl.11.00. På kvällen blir det istället ”gubb- & gumsegling” med 8 st optimistjollar. Det är tillrådligt att sugna deltagare har med sig badkläder och flytväst.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Simborgarmärkets dag

Idag, tisdag 24 juli, är det Simborgarmärkets dag på Hovenäsets Badplats kl 14.30-16.00! Förra året hade vi 93 stycken simmare. Hjälp oss att bli fler än 100 st simmare i år.
2018 års simborgarmärke kostar 30 kr och kan köpas på plats. Vi bjuder alla simmare på fika! Välkomna!
Simlärarna Anna, Carin, John, Julia, Tom, Kajsa

Årsmöte i Kapellföreningen

Enligt vad vi erfar har ordföranden i Hovenäsets Kapellförening, kyrkoherde Gunilla Warting Falk, meddelat att årsmötet i Hovenäsets Kapellföreningen kommer att vara den 7 aug kl 11.00 i Askums församlingshem. Information kommer att delas ut i brevlådorna genom Kapellföreningens försorg.
Bengt Palmgren 

Vem ska ta hand om skräpet?

Återvinningen på Hovenäset: fullt med utspritt skräp, matrester, glasflaskor, burkar, engångsbestick och engångstallrikar, mm. Mängder av sånt som inte ska vara där. Vandrarhemmet hade samma problem efter Midsommar.
Behändigt att lägga i plastsäckar och sen bara ställa så får ”nån” ta hand om det? ”Nån” blev i första instans fåglarna. Hur tänker ni? Hört talas om måsar? De har spritt ut skräpet över hela grusplanen och ut på gatan. Just snyggt att komma till en vacker plats och sen bara lämna skräp efter sig. Fy sjutton!
Lisa Martling Palmgren

Evenemang

SAMTALSGRUPP I KAPELLET

i KONTAKTPERSON: Maria Landgren