Årsmötet i Hovenäsets kapellförening kommer att hållas på Marinan i Hovenäset, lördagen den 25 juli, kl.17.00 (direkt efter årsmötet i Intresseföreningen).
Bengt-Arne Ljung