Inlägg av Lasse Törnkvist

Låt barnen behålla sin fotbollsplan!

(Genom ett tekniskt missöde försvann Lasse Törnkvists text i ett tidigare inlägg. Här återges den). Jag märker att fotbollsplanen nu kommer att mista sin forna status som lekplats för de få barn som idag finns i samhället. Istället tar vi vuxna över platsen och gör om den till parkering och sopstation! I min värld bör vi […]