Årsmötet för Hovenäsets Intresseförening hålls nu på lördag 25 juli, kl. 16.00 på Westboats Marina.

Deltagande på årsmötet ska anmälas i förväg genom SMS till telefon 070-3469540 senast torsdagen den 23 juli. Ange ”Årsmöte” + deltagarens namn.

För denna typ av arrangemang finns en gräns på max 50 personer.
För att vi inte skall bli för många vill vi att varje familj representeras på mötet enbart av EN familjemedlem.

Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening