Har du inte kommit ihåg att betala medlemsavgiften för 2016 har du möjlighet att göra det nu – så att pengarna är på föreningens konto på måndag, den 2 maj. Man förnyar sitt medlemskap eller blir medlem i föreningen genom att sätta in 200:- per familj på bankgiro 5933-0480. Märk inbetalningen med namn, adress och e-postadress.
Det har aldrig varit billigare! Sedan starten 2013 har medlemsavgiften varit densamma och därför får man nu väldigt mycket för pengarna:
– föreningens Bildarkiv, med över 4000 bilder, håller på att digitaliseras för att göras tillgänglig för medlemmarna
– en arbetsgrupp inom Bildarkivet håller på med en stor utställning om Badhotellet i Hovenäset som kommer att ha vernissage på Hovenäsdagen den 16 juli
– representanter för föreningen bearbetar ständigt kommunen i olika frågor. Den senaste månaden har man till exempel haft två möten. Förutom förhandlingar om Spruthuset och diskussioner om besökshamnen, och mycket annat, har en helt ny möjlighet till cykelväg till Kungshamn öppnats
– planerna på en gemensamhetsbastu en bit in i skogen vid hopptornet framskrider
– föreningens hemsida har omarbetats och uppdaterats till en stabilare och modernare form
– föreningens arbete har starkt bidragit till att samhället så snabbt kommer att få ett fibernät. Start för schaktning i Hovenäset är planerad till augusti/september och installationer i fastigheterna kommer att göras i oktober och november.
… dessutom arbetar föreningen med manetnät; nyårs-, påsk- och midsommarfirande; egen postadress; föreningslokal; gatubelysning; parkeringar; grannsamverkan; hjärtstartare, m m.
Läs om föreningens verksamhet och om pågående arbete
Bengt Palmgren