Medlemsavgiften för 2015 är som tidigare 200 kronor per familj och år. Vi ser helst att medlemsavgiften är betald senast den 30 april 2015. Du betalar till bg 5933-0480. Var noga med att notera namn, adress och e-postadress.
Vad Hovenäsets Intresseförening arbetar med framgår på sidan Verksamhet > Pågående projekt. Arbetet med att organisera och göra Bildarkivet tillgängligt samt skapandet av ett snabbt bredband via fiber är två exempel på större projekt som föreningen just nu arbetar med.
Skrivet av Bengt Palmgren