Föreningens hemsida är nu utökad med ett forum där man kan debattera och ta upp angelägna frågor. I menyraden under bildspelet överst finns nu en ny rubrik – FORUM. Gå in där och titta. Just nu finns det fyra preliminära forum som i sin tur kan ha olika ämnen. Där finns även en enkel instruktion om hur man använder detta diskussionsforum.
Alla kan läsa allt på forumet, men det är bara de som är inloggade som kan lägga till nya ämnen eller svara på inlägg.
Just nu är 30 personer registrerade och 17 har antecknat sig för att få mail när det läggs in nya meddelanden på hemsidan.
Vi hoppas att detta ska bli en aktiv och flitigt använd del av hemsidan!
Skrivet av: Bengt Palmgren, webbansvarig.