Bergman.250.X_komp

Det är många räkningar som ska betalas i slutet av månaden. Glömde du att betala avgiften för medlemskapet i Hovenäsets Intresseförening? Det är lätt hänt, men går att åtgärda.
Man förnyar sitt medlemskap eller blir medlem i föreningen genom att årligen sätta in 250:- per familj på bankgiro 5933-0480. Det är viktigt att inbetalningen görs just via bankgiro och att den märks med namn, adress och e-postadress.
Föreningen skickar ingen automatisk bekräftelse på att medlemsavgiften är betalad. Istället får du en gång om året ett mail med information om medlemskapet. Det är därför viktigt att alla ser till att föreningen har aktuell e-postadress till varje familj.
Genom din avgift medverkar du till att föreningen kan bedriva sitt arbete. I år har vi extra utgifter genom  renoveringen av Spruthuset. Till detta kommer löpande utgifter för olika aktiviteter och kommande driftskostnader för Spruthuset.

Vill du bli medlem i Hovenäsets kapellförening, blir du det genom att sätta in 20:-/person och år på bg 896-3647 samt ange namn, postadress och mailadress.

Bengt Palmgren