Så har snart ett år gått till ända. Styrelsen har arbetat med prioriterade frågor och andra projekt som du kan läsa mer om på “Intresseföreningen” > “Pågående arbete“.
Vi tackar alla våra medlemmar för ert stöd och tar nya tag inför 2017.

Styrelsen i Hovenäsets Intresseförening
/Bengt Arne Ljung