Valberedningen söker personer som är intresserade att ta på sig ett uppdrag i föreningen, gärna fler kvinnor, eftersom kvinnor är i minoritet i styrelsen. Förslag lämnas till någon av oss i valberedningen senast 2015-06-26.
Elisabeth Persson, tel 0707-612321; e-post: elisper@tele2.se.
Lars Svan, tel 0700-752257; e-post: lars.svan48@gmail.com
Skrivet av Elisabeth Persson