Här finner du kallelse och dagordning till Hovenäsets Intresseförenings årsmöte 2020.
Intresseföreningens styrelse har beslutat att genomföra årsmötet som planerat lördagen 
den 25 juli, klockan 16.00
Som vanligt genomförs mötet på Westboats Marina i Hovenäset. Vi gott väder håller vi till utomhus och vid regn och rusk i båthallen. 
Med tanke på den pågående pandemin och för att förhindra smittspridning har styrelsen beslutat om några extraordinära åtgärder:

    • Platserna kommer att vara märkta för att lättare kunna hålla behörigt avstånd.
    • Mötet genomförs stående. Ett antal stolar kommer att vara tillgängliga för dem som har begränsade möjligheter att stå.
    • Styrelsen kommer att ”hålla ett öga” på att avstånd hålls mellan deltagarna.

Det finns en gräns på max 50 personer för denna typ av arrangemang. På våra två senaste årsmöten har vi varit mellan 70 och 80 personer. Då har dock de flesta familjer representerats av minst två personer.

Följande gäller för att vi inte skall bli för många:

    • Varje familj representeras på mötet enbart av EN familjemedlem.
    • Deltagande på årsmötet skall anmälas i förväg. Anmälan via SMS till telefon 070-3469540 senast torsdagen den 23 juli. Ange ”Årsmöte” + deltagarens namn.

Visar det sig att fler än 50 personer anmäler sig tvingas vi avlysa mötet och senarelägga det.
Från den 15 juli kommer samtliga handlingar för årsmötet att finnas här.

Med förhoppning om förståelse för våra åtgärder hälsas ni välkomna till 2020 års årsmöte.

Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening