Fem torsdagar i rad har vi spelat boule på planen utanför kapellet. Nu senast var vi 17 stycken, de flesta nybörjare.
Hittills har vi delat in oss i fyra lag med 2-6 deltagare i varje lag och spelat ungefär en och en halv timma.
Nu tidigarelägger vi starttiden till 18.00. Alla är välkomna och vi spelar alla torsdagar under förutsättning att vädret är bra.
Kultursprutan