Vajerfäste.kompUnder våren har Sotenäs kommun lagt ut ledningar i vattnet utanför badplatsen. Sotenäs kommun har inte utfört arbetet själv utan anlitat en entreprenör, SH Schakt. Under arbetets gång har de som utfört arbetet förtöjt arbetsbåtar och ledningsmaterial i vår vajer för manetnätet. I slutet av april månad upptäckte vi att vajern låg en bit under vattenytan vilket var märkligt då det var lågvatten. Vid kontroll av vajer och fästen kunde vi konstatera att fästet för vajern i den norra ändan hade knäckts av den mycket kraftiga belastning som såväl fästen som vajer utsatts för. Den 9 maj tog vi kontakt, både per telefon och mail, med ansvarig på Sotenäs kommun och berättade vad som hänt och förutsatte att kommunen eller entreprenören skulle åtgärda skadorna så att vi kunde haka på manetnätet inför den kommande badsäsongen och starten av simskolan. Efter en total tystnad från såväl kommun som entreprenör tog vi, den 2 juni, återigen kontakt med Sotenäs kommun och konstaterade att inget hänt. Vi skärpte tonen och skrev bland annat, citat: “Har inte stödet och vajern åtgärdats innan veckan är slut kommer vi själva att anlita reparatör och vidaresända räkningen till Sotenäs kommun”. Nu startade en febril mailkonversation där Sotenäs kommun friskrev sig från allt ansvar och hänvisade till entreprenören. Sotenäs kommun menade vidare att det var upp till oss att begära och få rättelse från entreprenören. Från föreningens sida var vi tydliga med att vi anser att Sotenäs kommun, som har anlitat entreprenören, är den som har ansvaret att se till att såväl stöd som vajer åtgärdas. Det som nu hänt är att någon, från kommunen eller entreprenören, har spänt upp vajern genom att dra vantskruvarna i botten. Det skadade vajerstödet har inte åtgärdats. Föreningen hade för avsikt att hänga upp nätet den 14 juni men kunde konstatera att fästet inte skulle kunna bära nätet. Arbetet fick därför avbrytas. Vi arbetar nu med att hitta en nödlösning så att vi kan säkra badsäsongen, utan maneter på badplatsen, men lyckas inte detta kan det bli så olyckligt att manetnätet inte kommer upp. Sotenäs kommun har inställningen att det inte skall finnas några manetnät. Hovenäsets badplats är en av de få badplatser som fortfarande har kvar ett manetnät och då på föreningens initiativ. Låt oss fortsätta att ha det så.
Du kan hjälpa oss genom att maila Sotenäs kommun och entreprenören SH Schakt och kräva att man tar sitt ansvar som beställare och utförare av arbetet och se till att de skador som man förorsakat åtgärdas omedelbart. Mailadresserna är som följer:
harald.olofsson@sotenas.se – ansvarig för arbetets utförande
fredrik@shschakt.se – den anlitade entreprenören
mats.abrahamsson@sotenas.se – kommunalråd i Sotenäs kommun bjorn.martinsson@sotenas.se – teknisk chef i Sotenäs kommun
Vi kommer fortlöpande att redogöra för den fortsatta händelseutvecklingen här på hemsidan.
Bengt Arne Ljung, ordförande.

1 svara

Kommentering är stängd.