Nu är det hög tid att betala medlemskapet i Hovenäsets Intresseförening. Ditt medlemskap är viktigt för att föreningen aktivt skall kunna ta till vara det unika i Hovenäset och verka för att vi får tillgång till samma kommunala service som andra orter i Sotenäs Kommun.
De frågor föreningen arbetar med framgår av Pågående arbete. Som medlem stödjer du verksamheten dels ekonomiskt men också genom möjligheten att aktivt arbeta inom de områden du anser vara viktiga.

Medlemsavgiften, 200 kronor per år och familj, betalas senast den 30 april 2017 till föreningens bankgiro 5933-0480. VIKTIGT: Ange namn och e-postadress.

Obs vi inte kan ta emot betalningen via Swish eftersom det där inte finns tillräcklig plats för namn och e-postadress.

Föreningen har behov av att hålla ett uppdaterat medlemsregister. Vi skulle därför vara tacksamma om du vill maila namn, e-postadress och såväl gatuadress i Hovenäset som mantalsskrivningsadress till kassören IngBritt Hedlund.


Hovenäsets Intresseförening
Bengt Arne Ljung                                                    IngBritt Hedlund
Ordförande                                                               Kassör