På vår första Hovenäsdag 2015 stod bl a Magnus Hoglin med delägarna till Marinan för en storslagen fest och 2016 bjöd Terje, eller Jonas Fjeld som han är mer känd som, med band på en fantastisk konsert. Nu står vi inför planeringen av årets Hovenäsdag den 22 juli och att leva upp till de tidigare arrangemangen blir svårt, men vi kan ju alltid försöka.

När vi inför utställningen om Hovenäsbaden ”Turistmagneten på Sotenäset” letade i gamla tidningslägg hittade vi bifogad annons och kunde bl a läsa i Bohusläningen från 1936:

Bestyrelsen för Badortens Dag i Hovenäset
har haft sammanträde, varvid festens många programpunkter fastställdes. Bland dess äro: kapten Ahrenbergs passagerareuppstigningar, “Korpemadamen” och “Finne-Matti”, som förutsäger för vetgiriga deras kommande öden. Musiken vid dansbanan skall skötas av Dahlströms kapell från Göteborg. Teaterpjäsen “Kärlek och badgäster” skriven av en platsbo, kommer att framföras med författaren i huvudrollen och utföras i övrigt av amatörer.

Kanske skall vi försöka göra Hovenäsdagen lite lik forna tiders Badortens Dag. Men då behöver vi en ”bestyrelse” som vill vara med och planera och genomföra dagen. Ju fler, desto bättre.

Har du tid och lust att vara med och planera och eller genomföra årets Hovenäsdag så kontakta Bengt Arne Ljung (skicka@hovenaset.info), Hasse Andreasson (070 741  25 52 , andreassons2@gmail.com) eller svara via hemsidan.

Somriga hälsningar

Bengt Arne och Hasse