Bergman.250.X_komp

När du ska betala dina räkningar vill vi ta oss friheten att påminna om medlemskapet i Hovenäsets Intresseförening.
Ditt medlemskap är viktigt för att föreningen aktivt ska kunna ta tillvara det unika i Hovenäset och verka för att vi får tillgång till samma kommunala service som andra orter i Sotenäs kommun.
Under 2018 har arbetet i föreningen till stor del koncentrerats till att renovera och färdigställa Spruthuset. Många ideella timmar från några eldsjälar och medlemmar har resulterat i ett funktionellt ”aktivitetshus”.
Alla är välkomna på förmiddagsfika i Spruthuset på tisdagar klockan 11 efter promenaden. I januari hölls en första “After Work” där. Håll ögonen på hemsidan hovenaset.info där du finner all information om kommande händelser.
Vi har också haft ett flertal möten med Sotenäs kommun om löpande frågor men mycket arbete har också lagts ned på att driva frågorna om besökshamn, bastu och inte minst utköp av Spruthuset.
Under 2019 kommer vi att lägga stort fokus på att Hovenäset skall bli en del av ”Världens renaste kust”.

Medlemsavgiften, 250 kronor per år och familj, betalas senast den 28 februari 2019 till föreningens bankgiro 5933-0480.

 OBS! Ange din e-postadress om du har en. Det underlättar och gör hanteringen billigare.

Hovenäsets Intresseförening

Bruno Hedlund                                            IngBritt Pyttan Hedlund

Ordförande                                                                 Kassör