Informationstext

Arbetsgrupper

Informationstext

I Hovenäsets Intresseförening finns följande arbetsgrupper (vintern 2020):

Bastu

Morgan Ceder, Lars Almqvist

Bildarkivet

Morgan Ceder, Bengt Palmgren, Bettan Börjesson

Hemsida

Bengt Palmgren, Pär Abelson, Janne Olén

Kontakter med Sotenäs kommun

Bruno Hedlund, Gullvi Söderberg

Kultursprutan

Hasse Andreasson, Bettan Börjesson, Lucy Jonefjäll, Gullvi Söderberg, Lisa Martling Palmgren

Manetnätet

Leds av: Bettan Börjesson 

Ren kust

Leds av: Lena Thorselius

Samlingslokal

Bengt Palmgren, Bruno Hedlund, Hans Andreasson

Skutarkivet

Morgan Ceder, Janne Olén

Spruthuset

Leds av: Lars Almqvist

Trevligare samhälle

Bettan Börjesson, Hans Andreasson
Här ingår även Kommittén för fler fester på Näset.

Utställningar & historisk forskning

Hans Andreasson, Morgan Ceder, Janne Olén, Bengt Palmgren
Utställningen om Hovenäsbaden är ett resultat från denna grupp.