Informationstext

Fibernät 

En arbetsgrupp, Fiber till Hovenäset, har arbetat med projektet sedan hösten 2015. Flera möjligheter att skapa fibernät till Hovenäset undersöktes. Föreningen valde att inleda ett samarbete med Skanova och Telia Öppen fiber. Beslut om byggande av ett fibernät togs av Telia. Driften av nätet beräknades kunna vara i drift i april 2017.

Aktuell status har kunnat följas på sidan Fiberoptiskt nät. Var och en som har beställt fiber kunde se hur arbetet framskred genom att logga in på oppenfiber.se/minfiber. Arbetet med grävning och installation inleddes i oktober 2016. Se bilder på arbetet.
2017-10-15 avslutades projektet i och med att fiber var installerat i hela samhället och gator och trottoarer återigen var asfalterade.