Hei,
Tilgi at jeg skriver på norsk. Jeg pleide å gå tur med hunden på fjellet over Hovenäset, med utsikt i alle retninger –  hav og fjell. Dessverre er den atkomsten for allmenheten nå blitt meget vanskelig, etter at de siste husene er bygget på toppen. Men kan gå inn fra siden i Klockeraegatan, men da oppdager man at fjellet et delt av en dyp kløft. Det er altså vanskelig å ta seg opp på dette flotte fjellet. Mitt forslag er enkelt: Hva med å få bygget en liten bro over denne kløften (ravin)?
Knut Falchenberg