Fönster säljes

Gamla fönster säljes. Köparen bestämmer priset och betalningen skänks till Intresseföreningen.

Pär Abelson