Vad hände med önskan om belysning och rensning av “träsket” på gångvägen utmed Hallindenvägen?
Med vänlig hälsning
Roland Axring