Hej
Jag önskar köpa en flytväst till mitt barnbarn som är ett halvår.
Lena Thorselius Svineviksvägen 1, tel. 0708 799707