(Genom ett tekniskt missöde försvann Lasse Törnkvists text i ett tidigare inlägg. Här återges den).

Jag märker att fotbollsplanen nu kommer att mista sin forna status som lekplats för de få barn som idag finns i samhället.
Istället tar vi vuxna över platsen och gör om den till parkering och sopstation!
I min värld bör vi uppmuntra unga människor i “fertil” ålder att hitta till vår pärla på jorden för att bosätta sig här. Skall vi uppnå vårt mål att fortsätta den “befolkningsexplosion” som inträffat på Hovenäset (som man kan läsa om på annat ställe), skall vi väl inte ta bort möjligheten för deras barn att finna vettiga fritidsaktiviteter?
Jag vet att ungarna idag hellre spelar på den lilla gräsplätt som ligger norr om planen, men OM det blir fler barn i framtiden kommer den lilla plätten inte räcka till.
Ingen skulle väl komma på tanken att göra en bilparkering på gräsmattan vid badplatsen? Men att göra det på barnens lekplats är tydligen helt ok.
Vi som bor uppe på berget vid fotbollsplanen har inget akut behov av en massa nya p-platser. De som tydligen har behovet av p-plats är de som inte vill/har möjlighet att anlägga parkeringar på sina tomter i andra delar av samhället, mestadels delårsboende.
Löser de sina p-platsproblem genom att fixa till en p-yta på sina egna tomter kommer en stor del av problemen att försvinna. Inte helt, det fattar jag. Men för mig är det ett lyxproblem. De få veckor som de delårsboende tillbringar hos oss (och jag är glad att de kommer hit och sköter om vårt arv) får de till viss del anpassa sig till problematiken som råder här. Vi har tyvärr inga p-hus i vårt samhälle. Tuff luck!
Att dessutom placera återvinningsstationen på samma plats kommer bli dödsstöten för planen.
Mitt alternativa förslag är att flytta återvinningen till den norra delen av grusplanen vid Reso. Där stör den ingen och där kan den stå för sig själv och inte mitt bland bostadshusen. De som möjligtvis kan störa sig på detta är besökarna sommartid som vill bada på Reso, men då får de väl göra det då. Vi som bor här året runt och förhoppningsvis de som kommer att flytta hit på årsbasis kommer bli lyckligare.
All makt till vår framtid – Barnen!
Ha en skön sommar alla “Näsrare”!!
Lasse Törnkvist