Det är nu hög tid att betala medlemsavgiften i Hovenäsets Intresseförening!
Avgiften är 250 kronor per familj och år. Du betalar till bg 5933-0480. Var noga med att ange namn, adress och e-postadress.
I dessa Coronatider arbetar Intresseföreningen ändå idogt vidare för att stärka gemenskapen i Hovenäset.
Föreningen har funnits i 18 år och verkar för att Hovenäset utvecklas till ett attraktivt och hållbart samhälle, där personer i alla åldrar väljer att bo och arbeta.
I den verksamhetsplan som styrelsen arbetar efter finns högt upp på agendan att få tillbaka besökshamnen i Hovenäset, men även en förbättrad infrastruktur i form av vägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar m m. Vi arbetar för att bygga en gemensamhetsbastu och föreningen sköter manetnätet vid badplatsen.
Föreningen är också aktiv i sociala aktiviteter som midsommarfirande på Reso, mm. För femte året hölls föreningens årsmöte på Marinan men tyvärr kunde vi inte under rådande omständigheter ha det traditionella kalaset på kvällen.
Här på hemsidan kan du hitta mera information om föreningens verksamhet.

Pyttan Hedlund, kassör