CyklarJag berättade tidigare om att det pågår ett projekt för att få till stånd byggande av cykelvägar i Sotenäset. Pengarna för 2014 visade sig vara slut, men nu har en ny möjlighet öppnat sig. För att nå resultat vore det bra om medlemmar i föreningen visar sitt intresse. Ta kontakt med, eller lämna en medborgarfråga till kommunen (som måste bidra med medel för ett godkännande för ytterligare bidrag från LEADER etc.) Med vänliga hälsningar Anne Johansson, anne.johansson98@yahoo.se
Skrivet av: Anne Johansson