I måndags satte en privatperson igång att med motorsåg kalhugga en del av det naturområde som omger Kapellstigen. Personen, som nyligen flyttat in som hyresgäst i en av Sotenäsbostäders lägenheter på Klockaregatan, uppger att orsaken till att han sågar ner träd är att han vill ha mer sjöutsikt. Det allvarliga i saken är att en av kommunens tjänstemän, Daniel Jarnrot, godkänt att en amatör skövlar ett vackert naturområde utan att ta in synpunkter från någon av de fastighetsägare vars tomter gränsar till det avverkade området eller någon av dem som använder Kapellstigen som gångväg.
IMG_0196_kompJag har för flera år sedan påpekat för kommunen att det i området finns flera döda träd som, av säkerhetsskäl, bör tas bort. Kommunen hänvisade till att sådana åtgärder måste läggas in i en plan vilket man lovade att göra. Inget hände. Men i det här fallet har kommunen häpnadsväckande nog snabbt satt en enda persons egoistiska önskemål framför ett allmänt samhällsintresse av att Hovenäset ska vara en trevlig plats för alla. Vad säger det om en kommun där enskilda tjänstemän anser sig ha rätten att godtyckligt, och mot gällande regelverk, få dela ut personliga favörer?
Bengt Palmgren

IMG_0210.liten_komp

1 svara

Kommentering är stängd.