Vamos a hablar español. Det är flera som har efterfrågat om vi kan träffas för att tillsammans prata och träna spanska.
Välkomna till Spruthuset – torsdagen den 3 Oktober kl 16:30. Då kan vi se hur många vi är och gå i genom eventuella tidigare kunskaper.
Ni kan höra av er till mig via telefon eller mail
Välkomna!

Lucy Jonefjäll
Tel 073-7421829