Under september månad har det skett stölder av utombordsmotorer på båtar som ligger vid sina bryggor men även inbrott i en sjöbod. Det har även skett stölder av utombordare i Kungshamn med omnejd.
Enligt Brottsförebyggande rådet har det skett en kraftig ökning av båtrelaterade stölder, framför allt av båtmotorer. Ökningen var 57 procent under årets första kvartal och 21 procent under första halvåret. Västkusten hör till de mest drabbade områdena.
Enligt uppgift har minst fyra båtmotorer stulits på Hovenäset. Dessa motorer stals i början av september och själva hade vi inbrott i vår sjöbod mitt på dagen den 1 september. Då stals en utombordare, navigatorer samt sommarförvarade vinterhjul.
Vi har grannsamverkan på Hovenäset. Tänk på att upprätta en telefonlista med dina närmaste grannar så vi kan kontakta varandra om något sker eller använd den app för grannsamverkan som föreningen rekommenderar – Coyards. Var även uppmärksam när du är ute och promenerar och ser okända som går runt hus, sjöbodar och båtar eftersom man oftast spanar någon dag innan själva stölden sker.
Bengt Arne Ljung