Anne-Johansson_kompNär Anne Johansson gick i pension hade hon erfarenheter hon tänkte skulle kunna vara till nytta i en kommun. Hon erbjöd därför sin kompetens till olika delar av Sotenäs kommun. Det gav inte något resultat. Då bestämde hon sig helt enkelt för att bli politiker!
Idag är hon andre vice ordförande i kommunalfullmäktige i Sotenäs kommun och ganska nybliven politiker för Folkpartiet.
– Jag känner att jag har något att bidra med som kan komma till nytta och jag tror att jag kan påverka, säger hon.
Det hon syftar på är att hon har byggt upp och drivit en medicinsk verksamhet som utvecklades till ett företag där hon ansvarade för kvalitetsutveckling, upphandling och personalutveckling.
– De erfarenheter jag fick genom att utveckla ett kvalitetsprogram för ett företag har jag idag nytta av mitt arbete i presidiet, som leder kommunfullmäktiges möten i Sotenäs. Presidiet har också ett särskilt ansvar för uppföljning av uppsatta mål i kommunens verksamhetsplaner.
Anne utbildade sig till sjuksköterska efter Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och gifte sig med Hasse som studerade medicin i Göteborg. 1973 hamnade paret i Falköping eftersom de vill bo på landet. De arbetade inom Skaraborgs Landsting och flyttade 1976 till en gård utanför stan, vilket gav möjlighet till trädgårdsodling, jakt och hunduppfödning i en egen kennel.
Det var som föreståndare för dialysavdelningen på Falköpings sjukhus som Anne började utveckla verksamheten. Ett antal år senare hade den tagit form inom det fristående vårdföretaget Diaverum med en medicinsk ranking bland de främsta i Sverige. Anne var operativt ansvarig och hade en hektisk period när nya verksamheter startades på flera orter.
Parallellt med detta började Anne och Hasse att leta efter ett hus i Sotenäs. Anne hade pappas släkt i Hunnebo, och länge drömt om att bo i Sotenäset. 2001 flyttade familjen till Hovenäset.
Hennes erfarenhet är att politiskt arbete ger en intressant möjlighet till förändringar.
– Jag ser möjligheter att utveckla verksamheter! Mina intresseområden är främst omsorgs- och sjukvårdsfrågor. Bland många andra frågor jag vill lyfta fram är cykelvägar i kommunen – ett angeläget problem som behöver lösas.
– Jag trivs mycket bra i Hovenäset. Att påta i trädgården är mitt största fritidsintresse. Ni träffar mig också på Hållö! Jag är Föreningen Hållö Fyrs ständige sekreterare och guide i fyren och det nya fyrhuset. Fyren är öppen dagligen för besökare från midsommar till Internationella Fyrdagarna 16-17 augusti och öppnas resten av året på förfrågan, se http://www.hallofyr.se.
Hur ska vi hovenäsbor då komma i kontakt med politiker?
– Att ställa en medborgarfrågor och förslag är ett effektivt sätt. Inom ett år måste de behandlas och få ett svar. Det finns en blankett för medborgarförslag på kommunens hemsida.
– Man kan också ställa frågor under punkten allmänhetens frågestund vid fullmäktiges möten i Folkets Hus. Mötena sänds direkt i Sotenäs Radio .
– Det går även bra att kontakta mig på anne.johansson98@yahoo.se
Skrivet av Bengt Palmgren