Vi har hittat en app som är utvecklad för bl a bostadsrättsföreningar och liknande för att effektivisera grannsamverkan. Den är svenskutvecklad och verkar vara vettig. Fördelen är att det är väldigt enkelt att nå alla medlemmar utan att behöva leta i Excel-listor eller liknande. Medlemmar kan dessutom skapa grupper sinsemellan och det hela är helt gratis.
Gå in på http://coyards.se och läs om funktionerna.
Ladda gärna ner appen till din telefon och prova funktionerna. (Gå till Google Play för Android eller App Store för iPhone och ladda ned appen Coyards. På PC, Mac och Windowstelefoner, gå till: app.coyards.se).
Vi har skapat en grupp som heter ”Hovenäsets Samverkan”. Sök den och begär att få bli medlem så att ni kan testa hur det fungerar.
Från apputvecklaren har vi även fått ett brev som närmare beskriver funktionerna. 

Föreningen har avsikten att inte vara administratör för en eventuell utökad grannsamverkan via denna app, utan begränsar sig till att informera om möjligheten på hemsidan. I övrigt är det upp till de medlemmar som vill  gå samman i en eller flera grupper med hjälp av Coyards att administrera nätverket.
Bengt Palmgren