Följande lottnummer utföll med vinst under lotteriet på Hovenäsdagen:

Rosa Serie C med nummer 96
Gul Serie Z med nummer 97
Blå Serie B med nummer 59

Icke avhämtade priser kan av hämtas hos Andreassons, Hovenäsvägen 33 före augusti månads utgång.
Tack också till er andra som köpte lotter och därigenom stödjer utvecklingen av kulturen på Hovenäset.
Hasse Andreasson