Inlägg

(Genom ett tekniskt missöde försvann Lasse Törnkvists text i ett tidigare inlägg. Här återges den).

Jag märker att fotbollsplanen nu kommer att mista sin forna status som lekplats för de få barn som idag finns i samhället.
Istället tar vi vuxna över platsen och gör om den till parkering och sopstation!
I min värld bör vi uppmuntra unga människor i “fertil” ålder att hitta till vår pärla på jorden för att bosätta sig här. Skall vi uppnå vårt mål att fortsätta den “befolkningsexplosion” som inträffat på Hovenäset (som man kan läsa om på annat ställe), skall vi väl inte ta bort möjligheten för deras barn att finna vettiga fritidsaktiviteter?
Jag vet att ungarna idag hellre spelar på den lilla gräsplätt som ligger norr om planen, men OM det blir fler barn i framtiden kommer den lilla plätten inte räcka till.
Ingen skulle väl komma på tanken att göra en bilparkering på gräsmattan vid badplatsen? Men att göra det på barnens lekplats är tydligen helt ok.
Vi som bor uppe på berget vid fotbollsplanen har inget akut behov av en massa nya p-platser. De som tydligen har behovet av p-plats är de som inte vill/har möjlighet att anlägga parkeringar på sina tomter i andra delar av samhället, mestadels delårsboende.
Löser de sina p-platsproblem genom att fixa till en p-yta på sina egna tomter kommer en stor del av problemen att försvinna. Inte helt, det fattar jag. Men för mig är det ett lyxproblem. De få veckor som de delårsboende tillbringar hos oss (och jag är glad att de kommer hit och sköter om vårt arv) får de till viss del anpassa sig till problematiken som råder här. Vi har tyvärr inga p-hus i vårt samhälle. Tuff luck!
Att dessutom placera återvinningsstationen på samma plats kommer bli dödsstöten för planen.
Mitt alternativa förslag är att flytta återvinningen till den norra delen av grusplanen vid Reso. Där stör den ingen och där kan den stå för sig själv och inte mitt bland bostadshusen. De som möjligtvis kan störa sig på detta är besökarna sommartid som vill bada på Reso, men då får de väl göra det då. Vi som bor här året runt och förhoppningsvis de som kommer att flytta hit på årsbasis kommer bli lyckligare.
All makt till vår framtid – Barnen!
Ha en skön sommar alla “Näsrare”!!
Lasse Törnkvist

Om du inte har förmånen att vara bosatt på Hovenäset kanske du ändå vill ha en känslomässig länk till samhället du längtar till? Du vill kanske se det ur nya vinklar, få glimtar av det i olika väderlekar, vid olika tidpunkter på dygnet och vid olika årstider? Över 90 personer har upptäckt att man kan göra det genom föreningens Instagram-konto. Sök efter “hovintresse” på Instagram i din mobila enhet och gå med, så kommer du att hitta en bildberättelse om Hovenäset just nu.

Vill du bidra med en egen bild?
I Instagram:
1. klicka på symbolen för papperssvalan uppe i högra hörnet
2. klicka på ”+ Nytt meddelande” längst ner
3. sök “hovintresse”
4. klicka på bildsymbolen till vänster om meddelandefönstret längst ner
5. välj en bild från något av dina album i din mobila enhet
6. (skriv eventuellt en text) och skicka

På detta sätt kan du medverka till ett nutida bildarkiv över Hovenäset.
Tänk på att bilden inte ska vara av privat natur utan ge din version av samhället. Ett urval av de inskickade bilderna kommer att publiceras i föreningens Instagram-flöde.
Bengt Palmgren

 

Att få till stånd en cykelväg utefter Hallindenvägen mellan Hovenäset och Kungshamn via Trafikverket uppges ligga minst 10 år bort i tiden.
Hovenäsets Intresseförening har därför begärt att Trafikverket ska utreda möjligheterna att åstadkomma tidsbegränsade, preliminära lösningar. Ärendet ligger hos Trafikverket Väst med ärendenummer 354316 och handläggs av Tomas Bergbom.
Hovenäsets Intresseförening och Johannesviks camping vill parallellt med detta samverka för att åstadkomma cykelvägar i skogspartiet mellan Hovenäset och Kungshamn. Vi vill att Sotenäs kommun ska utreda möjligheterna att – som en tidsbegränsad, preliminär lösning – personer ska tillåtas att samtidigt cykla och promenera/löpa på de elljusspår som finns mellan Johannesviks camping och Kungshamn. Se karta i det bifogade brevet.
En undertecknad begäran har 2016-11-29, gemensamt av Hovenäsets Intresserförening och Johannesviks camping, lämnats in till Staffan Karlander vid Kultur och Fritid på Sotenäs kommun. Ärendet har fått Dnr UN 2016/119.
Bengt Palmgren

 

 

Det finns fortfarande exemplar av Hovenäsets Årskalender 2017 att köpa som vi kan leverera före jul. Antingen köper man direkt av Bettan Börjesson på Hovenäsvägen 18, tel. 070-940 21 88, eller eller så beställer man via hemsidan.
Priset är 70 kr för leverans/avhämtning inom Hovenäset. Vill man ha kalendern levererad till valfri postadress inom Sverige kostar det 100 kr.
Ni som vet med er att ni beställt men ännu inte haft möjlighet att hämta er kalender, vänligen kontakta Bettan.
Morgan Ceder

Hei,
Tilgi at jeg skriver på norsk. Jeg pleide å gå tur med hunden på fjellet over Hovenäset, med utsikt i alle retninger –  hav og fjell. Dessverre er den atkomsten for allmenheten nå blitt meget vanskelig, etter at de siste husene er bygget på toppen. Men kan gå inn fra siden i Klockeraegatan, men da oppdager man at fjellet et delt av en dyp kløft. Det er altså vanskelig å ta seg opp på dette flotte fjellet. Mitt forslag er enkelt: Hva med å få bygget en liten bro over denne kløften (ravin)?
Knut Falchenberg

Mellan 11 juli och 2 september pågår i Sotenäs kommunhus en utställning om ett nytt förslag till avfallshantering. I korthet innebär förslaget bland annat att man inför tre abonnemangsavtal:
1. Blandat mat- och restavfall
2. Sorterat mat- och restavfall
3. Hemsortering i fyrfackskärl (matavfall; förpackningar; tidningar; restavfall; småbatterier & lampor)
Samtliga avtal omfattar hämtning varannan vecka året runt. För fritidsboende hämtas avfallet enbart varannan vecka under april till september men extra hämtning under vintern kan fås mot avgift. Nya regler för uppställning av avfallskärlen föreslås liksom nya avgifter.
Har man inte möjlighet att ta sig till utställningen finns information här. Dessutom finns personal från Rambo på plats i kommunhuset varje fredag mellan 13 och 15.
Alla har möjlighet att, senast 2 september, lämna synpunkter på förslaget.
Bengt Palmgren