Inlägg

Mellan 11 juli och 2 september pågår i Sotenäs kommunhus en utställning om ett nytt förslag till avfallshantering. I korthet innebär förslaget bland annat att man inför tre abonnemangsavtal:
1. Blandat mat- och restavfall
2. Sorterat mat- och restavfall
3. Hemsortering i fyrfackskärl (matavfall; förpackningar; tidningar; restavfall; småbatterier & lampor)
Samtliga avtal omfattar hämtning varannan vecka året runt. För fritidsboende hämtas avfallet enbart varannan vecka under april till september men extra hämtning under vintern kan fås mot avgift. Nya regler för uppställning av avfallskärlen föreslås liksom nya avgifter.
Har man inte möjlighet att ta sig till utställningen finns information här. Dessutom finns personal från Rambo på plats i kommunhuset varje fredag mellan 13 och 15.
Alla har möjlighet att, senast 2 september, lämna synpunkter på förslaget.
Bengt Palmgren

Ett jättestort tack för en fantastiskt trevlig kväll på Hovenäsdagen. Den utvecklade sig till en avspänd tillställning i unik miljö och en verkligt fin musikupplevelse. Vi uppskattar också det arbete som lagts på att ”sätta Hovenäset på kartan” och ser fram emot att se mer av fotoutställningen om Reso, som vi hört så mycket om via släktingar.
Inte anade vi att en av de mest minnesvärda sommarkvällarna skulle äga rum i Hovenäset! Den överträffade våra förväntningar som var höga!
Anne och Hasse Johansson, Herdegatan 8