Årsmöte i bastuföreningen

Styrelsen för bastuföreningen kallar alla medlemmar i Hovenäsets Bastuförening till årsmöte i Kapellet, torsdag 11 juli 2024 kl 17.00. Dagordning och övriga möteshandlingar skickas ut via mejl till alla medlemmar.

De finns också att läsa här:

Väl mött!

Styrelsen för Hovenäsets Bastuförening
Peter Erikson