Informationstext

Arbetsgrupper

Informationstext

I Hovenäsets Intresseförening finns följande arbetsgrupper (sommaren 2020):

Bildarkivet

Morgan Ceder, Bengt Palmgren, Bettan Börjesson

Hemsida

Bengt Palmgren

Kontakter med Sotenäs kommun

Bruno Hedlund, Gullvi Söderberg

Kultursprutan

Hasse Andreasson, Lucy Jonefjäll, Jan Svensson, Gullvi Söderberg

Manetnätet

Leds av: Bettan Börjesson 

Ren kust

Leds av: Lena Thorselius

Samlingslokal

Bengt Palmgren, Bruno Hedlund, Hans Andreasson

Skutarkivet

Morgan Ceder, Janne Olén

Spruthuset

Leds av: Lars Almqvist

Trevligare samhälle

Bettan Börjesson, Hans Andreasson
Här ingår även Kultursprutan.

Utställningar & historisk forskning

Hans Andreasson, Morgan Ceder, Janne Olén, Bengt Palmgren
Utställningen om Hovenäsbaden är ett resultat från denna grupp.