Informationstext

Arbetsgrupper

Informationstext

I Hovenäsets Intresseförening finns följande arbetsgrupper (sommaren 2020):

Bildarkivet

Morgan Ceder, Bengt Palmgren, Bettan Börjesson

Hemsida

Bengt Palmgren

Kontakter med Sotenäs kommun

Bruno Hedlund, Gullvi Söderberg

Kultursprutan

Hasse Andreasson, Lucy Jonefjäll, Jan Svensson, Gullvi Söderberg, Lisa Martling Palmgren

Manetnätet

Leds av: Bettan Börjesson 

Ren kust

Leds av: Lena Thorselius

Samlingslokal

Bengt Palmgren, Bruno Hedlund, Hans Andreasson

Skutarkivet

Morgan Ceder, Janne Olén

Spruthuset

Leds av: Lars Almqvist

Trevligare samhälle

Bettan Börjesson, Hans Andreasson
Här ingår även Kultursprutan.

Utställningar & historisk forskning

Hans Andreasson, Morgan Ceder, Janne Olén, Bengt Palmgren
Utställningen om Hovenäsbaden är ett resultat från denna grupp.