Info

Hovenäsets Intresseförening

Hovenäsets Intresseförening är en ideell samhällsorganisation som verkar för att göra det bra att bo och arbeta i Hovenäset.
Den fanns i en liknande form på 40- och 50-talen och återuppstod 2003 då Sotenäs kommun ville ta bort manetnätet från Hovenäsets badplats.
Skötseln av manetnätet – ett av mycket få på Bohuskusten – är än idag en av föreningens symboliskt viktigaste åtagande.

Men Intresseföreningen arbetar med så mycket mera! Under 2015 och 2016 drev föreningen igenom att samhället fick fiberanslutning och vi arbetar med att få till stånd en gemensamhetsbastu. Att det inte längre finns en besökshamn i samhället är ett stort bekymmer som föreningen sätter press på kommunen för att få fram en lösning till. Desto roligare är att Intresseföreningen har ett fint Bildarkiv med bortåt 10.000 digitala objekt (se faktaruta,nedan) . I mars 2018 blev Hovenäset en egen postort efter idogt arbete med PostNord och kommunen. Samtidigt renoverar vi den gamla brandstationen, Spruthuset, för att åstadkomma en arbetslokal för bland annat Bildarkivet. Cykelbanor är ett prioriterat område liksom arbetet med att få fram en samlingslokal som kan rymma omkring 100 personer. Löpande har föreningen möten med Sotenäs kommun för att driva på om förbättrad samhällsservice.

Föreningens informationscentral är dess hemsida som varje år har bortåt 13.000 besökare (se faktaruta). I övrigt är Intresseföreningen aktiv när det gäller fester och sammankomster, utställningar samt under Hovenäsdagen då medlemmar en gång om året träffas för information, diskussioner, formellt årsmöte med efterföljande musik och dans.

Vad gör Intresseföreningen?

Se exempel på vad som genomfördes under 2019.