Infotext

Världens vackraste skärgård – ren kust runt Hovenäset

220.000 m³ skräp per år dumpas i Nordsjön
8.000 m³ skräp sköljer upp på Bohusläns stränder
En kubikmeter per timme, dygnet runt, året runt

Ställen i vårt närområde med mest nedskräpning. Här kan var och en börja städa direkt.

Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet och kommunerna saknar resurser att hålla kusten ren. Marint skräp har på bara några decennier blivit ett gigantiskt problem både ute till havs och längs våra kuster. Bohuskusten får ta emot flera hundra ton skräp årligen men från och med 1 januari 2008 gavs inget statligt stöd till städinsatser.
En av de viktiga uppgifterna från projektet Ren kust i Bohuslän har varit att ta fram ett gemensamt digitalt kartverktyg som ska kunna användas när man planerar själva städinsatsen. Strandstädarkartan har nu varit igång sedan 2015. Projektet finansieras från och med 2018 med statligt anslag från Naturvårdsverket.
Går man in på renkust.se kan man klicka vidare till strandstädarkartan. Där finns all information om hur och vad man gör.

Städa på egen hand

Redan idag kan du/ni städa på egen hand. På strandstädarkartan går man in och markerar vad som är gjort och vad som behöver göras på ett visst ställe. Grön flagg = städat och klart, gul flagg = hämtbehov, röd flagg = städbehov och vit flagg = planerad städning. Handskar får man stå för själv men säckar hämtar man gratis på den nya marina återvinningscentralen på Hogenäs eller genom att  kontakta Lars Rohdin på 0707676801.
Sotenäs kommun är vår samarbetspartner och uppskattar vårt initiativ. Kontaktperson där är stefan.majlinder@sotenas.se, 0523 664684. Kommunen har en egen båt, Strandpilten, som kommer och hämtar vårt skräp och de brukar vara snabba med att hämta
Planera redan idag in vår stora fadderdag den 16 juli då vi går man eller kvinna, ung eller gammal, ur huse för en renare kust! Mer information kommer när det närmar sig.
Glöm inte att ta bilder när ni varit ute och städat – före och efter!

Hovenäset en del av Världens vackraste Skärgård
Lena Thorselius; 070-879 97 07

Se tidigare inlägg:
2020-04-20
2019-09-09
2019-04-18

Infotext

Bakgrund

Med gemensamma krafter vill Hovenäsets Intresseförening 2019 bli en del av projektet Ren Kust och Världens vackraste skärgård.
Ren Kust är en organisation som länkar samman kustkommuner i Bohuslän och finansieras med statliga bidrag.
Världens vackraste skärgård har sitt ursprung i Fjällbacka där en intresseförening har engagerat de boende sedan 2012 att städa öar, holmar och stränder från plast och annat skräp.
Med aktiviteter som fadderverksamhet för olika öar och en stor gemensam städdag kan vi alla komma att glädjas över en renare kust!