Hovenäset förr

Det gamla samhället

Sotenäsets södra del är sönderskuren av inträngande havsvikar. Klevekilen och Örnefjorden är de två största. På udden mellan dem ligger den nuvarande tätorten Hovenäset.
På kartor från 1600-talet finns ett fåtal bebyggelsetecken vid stranden innanför Kryssnäs, som är ….

Var fanns vad?

Alla de verksamheter som fanns i det gamla samhället är här samlade på några interaktiva kartor. Genom att peka på olika platser ser man vad som har funnits där.

Historiska bilder

Här finns bilder och korta beskrivningar av en rad olika verksamheter i det gamla samhället. Titta till exempel på alla de affärer, caféer, bagerier som fanns.

Historiska porträtt

I några artiklar beskrivs personer som har eller har haft en anknytning till samhället.

Hovenäsets kapell

Kapellet har en mycket intressant historia. Samhällets kvinnor som bildade syföreningar och sålde alstren för att samla in pengar för att bekosta kapellet. Det ägs idag av samhällets innevånare.