Informationstext

Båtplatser

Informationstext

Förutom alla båtplatser vid sjöbodar och egna bryggor finns ett stort antal platser som hyrs ut. Här är en sammanställning av de platser som finns att hyra i hovenäsområdet.

Sotenäs kommun

Sotenäs kommuns båtplatser omfattar sammanlagt 210 båtplatser i Hovenäsets hamn ( A ) där det finns pontonbryggor och Svineviken ( D ). Av dessa är 35 egna bryggor. Kommunens båtplatser saknar el och vatten.
Har du frågor eller vill ställa dig i kö för en plats här ska du kontakta Rosita Johansson, tel. 0523-66 47 58 rosita.johansson@sotenas.se som är administratör för båtplatser, sjöbodar och bryggor.

Johannesvik

Johannesviks båtplatser ligger vid Näsekilen mitt emot – sydväst om – samhället Hovenäset ( B ). Här finns 170 platser fördelade på tre pontonbryggor. Platserna kan fås med eller utan Y-bom och med eller utan el. För information ringer man 0523- 323 87 och vill man ställa sig i kö ska man fylla i en intresseanmälan.

Hovenäsets marina

Marinan (vid gamla Abba-fabriken) omfattar sex pontonbryggor med Y-bommar ( C ). Samtliga platser har el, vatten och belysning. Verksamheten är delvis under  uppbyggnad och omfattar knappt 50 båtplatser. För information kontaktar man Magnus Hoglin 070-658 02 10.

Vinterförvaring

Vinterförvaring i Hovenäset finns vid Hovenäsets marina vid fd Abba-fabriken.