Informationstext

Föreningens styrdokument

På denna sida finns stadgar, verksamhetsmål och årsmöteshandlingar

Informationstext

Stadgar

Intresseföreningens stadgar fastställdes den 19 april 2019.
Föreningens ändamål:

Hovenäsets Intresseförening ska företräda de boende och verka för att Hovenäset utvecklas till ett attraktivt och hållbart samhälle, där personer i alla åldrar väljer att arbeta och bo.

Informationstext

Mål- och strategiplan

Intresseföreningens måldokument fastställdes den 10 januari 2020 och omfattar en vision för 2025, ett antal fokusområden samt sex verksamhetsmål.