Informationstext

Föreningens styrdokument

På denna sida finns stadgar, verksamhetsmål och årsmöteshandlingar

Informationstext

Stadgar

Intresseföreningens stadgar fastställdes den 19 april 2019.
Föreningens ändamål:

Hovenäsets Intresseförening ska företräda de boende och verka för att Hovenäset utvecklas till ett attraktivt och hållbart samhälle, där personer i alla åldrar väljer att arbeta och bo.

Informationstext

Mål- och strategiplan

Intresseföreningens måldokument fastställdes den 10 januari 2020 och omfattar en vision för 2025, ett antal fokusområden samt sex verksamhetsmål.

Föreningens årsmöte 18 juli 2015 på Hovenäsets Marina.

Årsmöten

I juli varje år samlas föreningens medlemmar för att fatta beslut om kommande aktiviteter. Från och med 2015 ingår årsmötet som en del av Hovenäsdagen.

Årsmöte 2020

Handlingar för årsmötet den 25 juli:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Budget
Verksamhetsplan 2020
Förslag till stadgeändring
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse

Årsmöte 2019

Handlingar för årsmötet den 27 juli:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Budget
Valberednings förslag
Revisionsberättelse