Informationstext

Vandring & motion

Informationstext

Vandringsleden Soteleden som är nästan 7 mil lång passerar genom Hovenäset. Leden är märkt med blå/vita markeringar (på vissa skyltar står det även Kuststigen). 2013 lade man till en ny del, Smögenleden på Holländarberget.

Sotenäs kommun har tagit fram en folder om Soteleden som omfattar sex kartblad:

  • Bovallstrand – Tossene
  • Hunnebostrand – Ramsvik
  • Kungshamn – Smögen
  • Kisteröd- Åby
  • Åbyfjorden – Lyckan
  • Malmön – Örn

I Kungshamn kan foldern köpas på följande platser:

  • Sotenäs turism, Parkgatan 46. Sommar: Ångbåtspiren, Hamnen, Kungshamn, tel 0523-665550.
  • Gewerts
  • Kungshamns bokhandel

Se mera information om Soteleden.

Informationstext

Informationstext

Motionsspår

Mellan Hovenäset och Kungshamn finns ett antal motionsleder, delvis elupplysta, som lämpar sig för promenader, löpning, m m. Se mera information om motionsspår.

Cykelleder

Det finns möjlighet att cykla mellan Hovenäset och Kungshamn på de motionsspår som visas på kartan ovan. Däremot finns det inga cykelleder i anslutning till vanliga vägar.