Verksamhet

Arbetsgrupper

En allt större del av föreningens arbete genomförs i olika arbetsgrupper. För närvarande är åtta arbetsgrupper verksamma.

Styrdokument

I juli varje år har föreningen sitt årsmöte. 2015 samlades omkring 200 personer för att diskutera, få information och ta beslut i olika frågor.

Här kan du hitta alla dokument som reglerar Intresseföreningens verksamhet: stadgar, verksamhetsplan, mål och visioner.

Vad gör Föreningen?

Lyssna på Intresseföreningens ordförande, Bruno Hedlund och vice ordföranden Gullvi Söderberg som beskriver vad föreningen gör i ett inslag i P4 Väst den 3 mars 2020.

Intresseföreningen genomför löpande ett antal projekt och aktiviteter. Klicka på knappen nedan för att se exempel på vad som gjordes under 2019.

Ren kust

Intresseföreningen ingår i projektet Ren kust i Bohuslän. All information du behöver för att delta gemensamt med andra eller på egen hand finns här.

Bildarkivet

Hovenäsets bildarkiv är under återuppbyggnad. För närvarande finns 5000 bilder som håller på att katalogiseras i ett digitalt arkiv.

Bastun

En gemensamhetsbastu planeras. I augusti 2021 har 35 fastighetsägare anmält sig som medlemmar och andelsägare i den blivande bastuföreningen.